ДАМТН започва кампания за проверки на пазара по повод Деня на потребителя 2021 г.

Всяка година Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) провежда кампания по повод Световния ден на потребителя, който се отбелязва на 15 март. Инспектори на Главна дирекция „Надзор на пазара“ (ГД НП) при ДАМТН, ще извършват проверки в търговски обекти в цялата страна.

Тази инициатива се провежда за 12 поредна година, под егидата на Министерството на икономиката. Кампанията стартира на 15.03.2021 г. денят, в който се отбелязва Световния ден на потребителя и ще продължи до 25.03.2021 г. Нейната цел е да се извърши проверка за изпълнение изискванията на Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и наредбите към него. Инспекторите ще проверяват за наличие на инструкция и/или указание за употреба на български език, наличие на маркировка за съответствие „СЕ“, наличие на наименование и адрес на производител и вносител, ЕС декларация за съответствие.

Тази година в обхвата на кампанията е предвидено да се проверяват следните категории продукти:

– Интернет свързани играчки, които добиват все по-голяма популярност сред децата, предвид възможността за интерактивната комуникация;

– Електрически уреди от нисък ценови клас, към които потребителският интерес е голям и често носят риск за безопасността на потребителите при тяхната употреба;

– Лични предпазни средства, които масово се предлагат в търговската мрежа.

За установените по време на кампанията нарушения, инспекторите на ДАМТН ще предприемат мерки, съгласно действащото законодателство.

Планираната през 2020 г., кампания за Деня на потребителя се проведе в рамките само на един ден, поради въведеното извънредно положение, като бяха намерени малък брой несъответстващи продукти.

Share this post