ДАМТН започва поредната кампания за проверки на пазара по повод Деня на потребителя 2020 г.

Поредната пролетна кампания за проверки на пазара започват инспектори от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). Повод за кампанията е Световния ден на потребителя, който се отбелязва на 15 март. Проверките ще се извършват в цялата страна от инспектори на Главна дирекция „Надзор на пазара“ (ГД НП) при ДАМТН.

Инициативата се провежда ежегодно, повече от 11 поредни години. Кампанията и през 2020г. е под егидата на Министерството на икономиката. Ще започне на 13.03.2020г. и ще продължи до 24.03.2020г. Нейната цел  е ефективно и ефикасно подпомагане на потребителите, за осигуряване и гарантиране на безопасното използване на закупените стоки. Инспекторите на агенцията ще следят приоритетно за безопасното разпространение в търговската мрежа на промоционални продукти и продукти в ниския ценови диапазон.

Продуктите, които попадат в тазгодишната кампания са от различни категории. Сред тях са електроуреди, играчки, ръчни електроинструменти, лични предпазни средства, офис техника, газови уреди и др. Ще се проверяват и електрически уреди за изпълнение на критериите за енергийна ефективност

При установяване на несъответствия по време на кампанията, инспекторите на ДАМТН ще предприемат съответните законосъобразни действия.

По време на миналогодишната пролетна кампания, инспекторите на агенцията са извършили проверки на 573 различни продукти. Сред тях са били:

– 203 детски играчки;

– 200 електрически уреди;

– 21 машини за домашна употреба;

– 53 лични предпазни средства;

– 63  радио-съоръжения;

– 10 продукта за строителството;

– 8 съоръжения под налягане;

– 6 вида пиротехнически изделия;

– 7 вида електроуреди са проверявани по отношение на енергийна ефективност;

– проверени са били и 2 вида газови уреди.

При 64 % от проверените стоки са били установени несъответствия. Без инструкция за употреба са били 251 вида продукта, без маркировка за съответствие са били 91 вида продукти, с други несъответствия са били 20 вида продукта.

В тази връзка, в ГД НП при ДАМТН са били съставени 171 броя Акта за установяване на административни нарушения (АУАН) на обща стойност 85 250 лв. Издадени са били и 64 заповеди за спиране разпространението на несъответстващи продукти.

Сред най-честите нарушения, които инспекторите на агенцията са констатирали са били:

– липса на СЕ маркировка, която показва, че продуктът е произведен съгласно утвърдените европейски стандарти;

– липса на инструкции на български език;

– липса на декларация за съответствие, за продукти, при които тя е задължителна;

– липса на задължителните предупредителни текстове, свързани с безопасната употреба;

– отсъствие на превод на български език на предупредителните текстове за безопасна употреба;

– липса на информация за наименование и адрес на отговорния икономическия оператор, което е особено важно за проследяване произхода на продукта.

Share this post