ДАМТН започва проверки на детски играчки в търговската мрежа в цялата страна

За поредна година Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) ще проведе кампания по случай Деня на детето – 01 юни.

В периода от 27.05. – 31.05.2024 г. инспектори на Главна дирекция „Надзор на пазара“ (ГДНП) при ДАМТН, ще проверяват детски играчки в търговски обекти на територията на цялата страна.

Целта на кампанията е да се извърши проверка за изпълнение изискванията на Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките (НСИОСИ). Инспекторите на ГД НП при ДАМТН ще проверяват за наличие на „СЕ“ маркировка за съответствие, с която производителят е длъжен да удостовери оцененото съответствие и изпълнението на европейските норми за безопасност на продуктите, наименование и адрес на производител и вносител, предупредителни текстове и/или инструкции за употреба и информация за безопасност на български език.

За констатираните несъответствия по време на кампанията, инспекторите на ДАМТН ще предприемат съответните законосъобразни действия.

По време на кампанията за Деня на детето, през 2023 г. са проверени общо 199 броя детски играчки. От тях 83 броя съответстващи и 116 броя с констатирани несъответствия, в това число 15 броя без инструкция за употреба, 51брой без маркировка за съответствие и 73 броя без наименование и адрес на отговорен икономически оператор.

 

За какво трябва да внимаваме при закупуване на детски играчки може да прочетете на следния линк:

https://www.damtn.government.bg/wp-content/uploads/2024/05/polezni_saveti-zakupuvane_detski_igrachki.pdf

Share this post