ДАМТН започва проверки на търговски обекти и складове за твърди горива за битово отопление

Инспектори от Главна дирекция „Контрол на качеството на горивата битово отопление“ (ГД ККГБО) на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) започнаха проверки в цялата страна на търговски обекти и складове, които се използват за разпространяване на твърди горива за битово отопление. Проверките са във връзка с получена  информация, че лица, които разпространяват въглища и брикети от въглища за битово отопление, не изпълняват изискванията на чл. 8б. от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и извършват дейност без да са се вписали в публичния регистър, който се поддържа в ДАМТН.

Съгласно внесените през 2019г. промени в ЗЧАВ, се забранява разпространението на твърди горива от лица и/или в обекти, които не са вписани в регистъра. В чл. 34, ал. 3 от ЗЧАВ е посочено, че лице, което разпространява твърди горива за битово отопление без регистрация, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв., съответно с имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв.

Share this post