ДАМТН завърши кампанията за „Световен ден на потребителя 2022“  

Инспектори на Главна дирекция „Надзор на пазара“ (ГД НП) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), приключиха на 17 март 2022г. провежданата вече 13 поредни години кампания по повод 15 март – „Световен ден на потребителя“. По време на кампанията са проверени търговски обекти в цялата страна.

Инспектирани са били общо 316 броя продукти. 140 броя от тях са били различни видове и модели играчки; 71 броя са били електрическите уреди; 34 броя са били личните предпазни средства; 28 броя са били проверените радиосъоръжения; 23 броя са били строителните продукти и 20 броя са били проверените машини.

От проверените 316 продукта, съответстващи на изискванията са били общо 167 броя. С констатирани несъответствия са били 149 броя продукти, в това число:

  • 73 броя са били без инструкция за употреба;
  • 34 броя са били без „CE“ маркировка за съответствие;
  • 81 броя са били без наименование и адрес на производител и/или вносител;
  • 31 броя не са били придружени от ЕС декларация за съответствие;
  • с други несъответствия са били 16 броя продукти. Общият брой установени несъответствия (235) е по-голям от 149, защото при някои продукти са били открити повече от едно нарушение.

За установените нарушения на действащото законодателство, предстои предприемане на административнонаказателни действия и налагане на принудителни административни мерки.

Главна дирекция „Надзор на пазара“ при ДАМТН целогодишно осъществява проверки на продукти, в обхвата на компетенциите си,  за да се преустанови или ограничи предлагането на тези от тях, които не  съответстват на изискванията за предлагането им на пазара.

Share this post