Депониране на материали и вещи от приземен етаж в сградата на ДАМТН в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 13

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет: „Депониране на материали и вещи от приземен етаж в сградата на ДАМТН в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 13”.

Share this post