До Димитър Вълканов – издаден индивидуален административен акт