До етажната собственост на бл. 89, вх. 9, гр. София