Съобщение до лицата, оправомощени да извършват проверка на средства за измерване

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Уведомяваме Ви, че на интернет страницата на агенцията www.damtn.government.bg в рубрика „Регистри“, раздел „Метрологичен надзор“ са публикувани конспектите за теоретичен и практически изпит на лица, които кандидатстват за оправомощаване за проверка на средства за измерване, одобрени със Заповед № А-385 от 12.07.2021 г. на председателя на ДАМТН на основание чл. 10, ал. 3 на Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „МЕТРОЛОГИЧЕН НАДОР“

 

Share this post