До началото на месец октомври кметовете ще могат да прехвърлят стопанисваните от тях водоеми на държавата

До 7 октомври 2018 г. е срокът, до който кметовете ще трябва да решат дали да прехвърлят стопанисваните от тях язовири на Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“. Това съобщи председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) Петър Горновски по време на работна среща с областния управител на Ловеч Георги Терзийски и представители на всички общини от региона. Той допълни, че всяка община трябва да направи внимателен анализ, защото ще носи пълна отговорност за язовирите, които продължи да стопанисва, в това число и за неотложните ремонти на тях.

В резултат на извършените проверки  ДАМТН е установено, че за 858 язовири са необходими строително-ремонтни мероприятия с цел привеждането им в технически изправно състояние, а 414 от тях са класифицирани за неотложен ремонт , стана ясно по време на срещата. Петър Горновски допълни, че изготвеният списък на агенция, е на база на осъществяване на контролната дейност и в него са взети под внимание всички неизправности констатирани при проверките на водните съоръжения от инспекторите на агенцията, като много от язовири са с повече от едно нарушение.

По време на днешната дискусия беше обсъдена и предстоящата категоризация на язовирите. Те ще се класифицират в тристепенна скала на потенциална опасност в зависимост от възможно най-лошите последици от освобождаването на съхраняваните в тях води, поради разрушаване или неправилна експлоатация, а именно: първата висока степен, втора значителна степен и трета ниска степен. За тази процедура ще бъдат отговорни комисии, назначени със заповед на областните управители на всяка една област.

В днешната среща участие от страна на Държавната агенцията взеха и заместник-председателя на ДАМТН ген. Кирил Войнов и главният секретар на агенцията Николай Николов. Тя е част инициативата на държавната агенция за провеждане срещи във всички региони на България за повишаване на информираността на местните власти и на вниманието към язовирите на територията на страната.

Share this post