До Нели Карипова

Съобщение по чл. 61, ал 3 от АПК