Доставка, чрез покупка на два броя нови леки високопроходими автомобили за нуждите на ДАМТН

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка, чрез покупка на два броя нови леки високопроходими автомобили за нуждите на ДАМТН”

 

Срокът за подаване на офертите е до 17:00 часа на 03.12.2015 г. (четвъртък).

Share this post