Доставка, чрез покупка на два броя нови леки високопроходими автомобили за нуждите на ДАМТН

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка, чрез покупка на два броя нови леки високопроходими автомобили за нуждите на ДАМТН”

 

Срокът за подаване на офертите е до 17:00 часа на 24.11.2015 г. (вторник).


» [26.11.2015 г.]

Протокол за прекратяване.

Share this post