Доставка, чрез покупка на два броя нови леки високопроходими автомобили за нуждите на ДАМТН

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка, чрез покупка на два броя нови леки високопроходими автомобили за нуждите на ДАМТН”

 

Срокът за подаване на офертите е до 17:00 часа на 08.12.2015 г. (вторник).


» [09.12.2015 г.]

Съобщение:

Офертите за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, чрез покупка на два броя нови леки високопроходими автомобили за нуждите на ДАМТН”чрез провеждане на публична покана ще бъдат отворени на 09.12.2015 г. от 12:00 ч. в сградата на бул. „Г. М. Димитров“ № 52А, ет.4, гр. София.


» [12.12.2015 г.]

Протокол от работата на комисията

 


» [14.12.2015 г.]

 

Договор

Share this post