Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ДАМТН – прекратена

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет “Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ДАМТН“:

Срок за подаване на оферти: 21.12.2018 г., 17:30 ч.

Share this post