Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

Покана за предоставяне на оферта с предмет: “Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор”

 

Срок за получаване на оферти: 27.11.2015 г. до 14:00 ч.


» [01.12.2015 г.]

Протокол от работата на комисията.

Share this post