Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на ДАМТН

Покана за предоставяне на оферта с предмет: Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

 

Срок за получаване на офертите: 21.12.2015 г. до 16:00 часа


» [22.12.2015 г.]

 

Съобщение:

Офертите за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор” чрез провеждане на публична покана ще бъдат отворени на 22.12.2015 г. от 15:30 ч. в сградата на бул. „Г. М. Димитров“ № 52А, ет.4, гр. София.

Share this post