Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

Покана за предоставяне на оферта с предмет: “Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“

 

Срок за получаване на оферти: 04.12.2015 г. до 17:00 ч.


[04.12.2015 г.]

 

Поръчката е спряна.

Share this post