Обява за събиране на оферти с предмет: “Доставка, монтаж и поддръжка на система за видеонаблюдение и контрол на достъпа и предоставяне на безконтактни чип карти за нуждите на ДАМТН”

Информация за публикувана в профила на купувача обява за събиране на оферти с предмет: „Доставка, монтаж и поддръжка на система за видеонаблюдение и контрол на достъпа и предоставяне на безконтактни чип карти за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“


» [12.12.2016 г.]

Протокол от работата на комисията

Решение за класиране


» [21.12.2016 г.]

Договор

Share this post