Доставка на 500 броя зимен елек и 500 броя летен елек с опознавателни знаци (надпис и лого на ДАМТН) за нуждите на специализираната администрация към ДАМТН

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет “Доставка на 500 броя зимен елек и 500 броя летен елек с опознавателни знаци (надпис и лого на ДАМТН) за нуждите на специализираната администрация към ДАМТН“:

Срок за подаване на оферти: 18.01.2019 г., 17:30 ч.

Share this post