Доставка на еднократни пломби за запечатване на метални съдове с проби от течни горива за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ (ГДККТГ)

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет: Доставка на еднократни пломби за запечатване на метални съдове с проби от течни горива за  Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), Главна дирекция  „Контрол на качеството на течните горива“ (ГДККТГ)“

Образец на ценово предложение

Share this post