Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ДАМТН

Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ДАМТН“

 

Във връзка с възникнали въпроси към техническата спецификация на обществената поръчка за „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис-техника за нуждите на ДАМТН“, даваме следните разяснения:

  1. В поз. 78 консумативът с продуктов № 106R01379 е за МФУ – XEROX Phaser 3100 MFP;
  2. В поз. 84 да се чете : „Лента за черен печат, с продуктов номер С13S015021 за 3 милиона знака или съвместим консуматив за матричен принтер Epson CPF – 136“.

Определен за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ДАМТН“: РОЕЛ–98 ООД, гр. София

Share this post