Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ДАМТН.

Публична покана с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ДАМТН“

 

Подаването на документите е в срок до 14:00 на 02.10.2015 г. (петък).


» [13.10.2015 г.]

Протокол от работата на комисията

 


» [16.10.2015 г.]

 

Договор

Share this post