Доставка на многофункционални устройства с допълнителни тонер касети за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Покана за предоставяне на оферта с предмет: Доставка на многофункционални устройства с допълнителни тонер касети за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

 

Документация

Срок за получаване на офертите: 17.12.2015г. до 16:00 часа

Share this post