Доставка на реагенти и консумативи за ДАМТН, Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”

Публична покана с предмет: „Доставка на реагенти и консумативи за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” по обособени позиции както следва:

 

Обособена позиция №1: Реагенти за моторни изпитвания на горива;
Обособена позиция №2: Реагенти за хроматографски и спектрални анализи на горива;
Обособена позиция №3: Реагенти за физико-химични анализи на горива;
Обособена позиция №4: Консумативи за химични анализи на горива;
Обособена позиция №5: Консумативи за физико-химични анализи на горива;
Обособена позиция №6: Консумативи за подвижните лаборатории.


» [28.7.2015 г.]

Протокол

Договор

Приложение 1А към договора

Приложения към договора

№ на документа – 9043720


» [04.8.2015 г.]

Договор

Приложение № 1А към договора

Share this post