Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на реагенти, консумативи, средства за измерване за моторни, хроматографски, спектрални и физико-химични анализи на горива за Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция “Контрол на качеството на течните горива” – прекратена

Доставка на реагенти, консумативи, средства за измерване за моторни, хроматографски, спектрални и физико-химични анализи на горива за Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция “Контрол на качеството на течните горива”:

Решение № 739929

Обявление № 739928

Преписка: 00808-2016-0004


» [24.08.2016 г.]

Уважаеми участници,

Уведомяваме Ви, че на 29.08.2016 г. от 15.00 ч. в сградата на ДАМТН гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52А ще се отварят ценовите предложения на участниците в обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА НА РЕАГЕНТИ , КОНСУМАТИВИ, СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ ЗА МОТОРНИ, ХРОМАТОГРАФСКИ, СПЕКТРАЛНИ И ФИЗИКО-ХИМИЧНИ АНАЛИЗИ НА ГОРИВА  ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА”


» [10.09.2016 г.]

Решение за прекратяване

Доклад

Протокол


» [29.09.2016 г.]

Обявление за невъзлагане

Share this post