Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на реагенти, консумативи, средства за измерване за моторни, хроматографски, спектрални и физико-химични анализи на горива за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” в десет обособени позиции”

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на реагенти, консумативи, средства за измерване за моторни, хроматографски, спектрални и физико-химични анализи на горива за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” в десет обособени позиции”

Решение № 758545 за откриване на процедура
Обявление № 758546 за поръчката

Документация за участие в открита процедура

Приложения към документацията

Преписка: 00808-2016-0008


» [15.12.2016 г.]

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми участници,

Уведомяваме Ви, че на 20.12.2016 г. от 10.00 ч. в сградата на ДАМТН гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52А ще се отварят ценовите предложения на участниците в обществена поръчка с предмет “Доставка на реагенти, консумативи, средства за измерване за моторни, хроматографски, спектрални и физико-химични анализи на горива за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” в десет обособени позиции”.


» [04.01.2017 г.]

Доклад за работата на комисията

Протокол от работата на комисията

Решение


» [26.01.2017 г.]

Договор по обособена позиция 1
Договор по обособена позиция 2
Договор по обособена позиция 3
Договор по обособена позиция 4
Договор по обособена позиция 5
Договор по обособена позиция 6
Договор по обособена позиция 7
Договор по обособена позиция 8

Обявление № 769484 за възлагане на поръчка


» [26.02.2018 г.]

Обявление за приключил договор по обособена позиция 1
Обявление за приключил договор по обособена позиция 2
Обявление за приключил договор по обособена позиция 3
Обявление за приключил договор по обособена позиция 4
Обявление за приключил договор по обособена позиция 5
Обявление за приключил договор по обособена позиция 6
Обявление за приключил договор по обособена позиция 7
Обявление за приключил договор по обособена позиция 8

Share this post