Обява за събиране на оферти с предмет: “Доставка на сървърно оборудване за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор чрез ъпгрейд на съществуващо блейд шаси”

Информация за публикувана в профила на купувача обява за събиране на оферти с предмет: “Доставка на сървърно оборудване за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор чрез ъпгрейд на съществуващо блейд шаси”


» [05.12.2016 г.]

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, срокът за приемане на оферти по обществена поръчка с предмет “Доставка на сървърно оборудване за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор чрез ъпгрейд на съществуващо блейд шаси” се удължава до 17:30 часа на 08.12.2016 г. Всички постъпили предложения ще бъдат отворени на 09.12.2016 г. от 11.30 часа в сградата на ДАМТН в гр. София, бул. „проф. Г. М. Димитров“ № 52А.


» [07.12.2016 г.]

Информация за удължаването на срока в АОП


» [14.12.2016 г.]

Протокол от работата на комисията

Решение за класиране


» [22.12.2016 г.]

Договор

Share this post