Доставка на сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за ДАМТН – ГД ККТГ

Публична покана за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор – Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”

Share this post