Доставка на сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива””

  • Приложение
  • Обособени позиции

Протокол от работата на комисията

 

Share this post