Доставка на сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива

Покана за предоставяне на оферти за “Доставка на сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”

 


» [17.7.2015 г.] СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме Ви, че срока за получаване на оферти за участие в покана с предмет  “Доставка на сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”: се удължава до 17.07.2015 г., час – 17:30 ч.

Офертите се подават в деловодството на ДАМТН на бул. „Г. М. Димитров” № 52А, гр. София“.

Share this post