Доставка на сравнителни сертифицирани материали (ССМ) за ДАМТН, Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“

Публична покана с предмет: Доставка на сравнителни сертифицирани материали (ССМ) за ДАМТН, Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“

  • Обособени позиции
  • Приложение

» [4.6.2015 г.] Протокол от работата на комисията

 


» [16.6.2015 г.]

 

Договор

Share this post