Доставка на технически газове за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция ,,Контрол на качеството на течните горива“

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет “Доставка на технически газове за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция ,,Контрол на качеството на течните горива“:

Срок за подаване на оферти: 08.01.2019 г., 17:30 ч

Share this post