Екип от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, воден от заместник-председателя на ДАМТН г-н Гавриел Апостолов, взе участие в Четвъртия международен семинар по енергийна дипломация

Екип от представители на държавната агенция за метрологичен и технически надзор: Заместник-председателят на ДАМТН г-н Гавриел Апостолов, Главният секретар на ДАМТН г-н Валентин Чиликов, Директорът на дирекция „Финансово-административна” г-жа Илза Чинкова и главен експерт инж. Венеция Градинарова взе участие в Четвъртия международен семинар по енергийна дипломация, който се проведе в периода 28 септември – 3 октомври 2015 година.

Семинарът бе организиран от Дипломатическия институт към Министъра на външните работи. Партньори на Дипломатическия институт бяха холандският институт за международни отношения „Клингендал” и представителството на фондация “Ханс Зайдел” в България. Във форума се включиха 51 участници от 17 страни, между които държави от Централна и Югоизточна Европа, Украйна, Холандия, Азербайджан, Армения, Казахстан и Ирак.

В рамките на семинара лектори от института „Клингендал“ и български експерти запознаха участниците със съвременните предизвикателства пред енергийната дипломация и политика. Присъстваха теми за българската енергийна политика в регионален, европейски и световен план. Бяха разгледани глобалните измерения на европейската енергийна политика и опциите пред Европейския съюз, енергийните и климатичните предизвикателства, както и състоянието на вътрешния европейски енергиен пазар и промените в него.

Акцентът на лекторите бе насочен към въпросите: Security of Bulgarian gas supply, New pipeline in Bulgaria, RES. Обсъдени бяха идеите за изграждането на енергиен хъб в страната ни, за общ енергиен съюз и българската инициатива за създаване на европейски енергиен фонд. Участниците се включиха в дебати и ролеви игри, акцентирайки върху промените и тенденциите в енергийна стратегия на Европейския съюз, както и на ключови световни сили на енергийния пазар като Китай, Турция и Русия.

Общите дискусии и разговори в свободен формат, в които представителите на ДАМТН активно участваха, създадоха стабилна платформа за бъдещи общи дейности и укрепването на отношенията между представените институции.

Семинарът завърши с учебна визита в атомната централа в Козлодуй в последния ден от обучението.

На официална церемония Директорът на Дипломатическия институт г-жа Таня Михайлова и посланикът със специални поръчения по енергийните въпроси в МВнР г-н Лъчезар Матев връчиха сертификати на участниците.

Участниците от 17 страни в Четвъртия международен семинар по енергийна дипломация на официалната церемония

Представителите от ДАМТН в Четвъртия международен семинар по енергийна дипломация: Заместник-председателят на ДАМТН г-н Гавриел Апостолов, Главният секретар на ДАМТН г-н Валентин Чиликов, Директорът на дирекция „Финансово-административна” г-жа Илза Чинкова и главен експерт инж. Венеция Градинарова след официалната церемония по връчване на сертификатите

Участниците в Четвъртия международен семинар по енергийна дипломация в „работен режим“

Share this post