Експериментално – монтаж на електронни устройства за измерване на водното ниво в язовири

Съгласно споразумение за сътрудничество между ДАМТН – гр. София и община Раковски в областта и постоянната защита от вредното влияние на водите, в община Раковски ще се монтират експериментално в два язовира електронни устройства за измерване и постоянно следене в реално време на водното ниво.

Във връзка с това, ДАМТН очаква предложения от производители на такъв вид устройства.

Устройствата трябва да могат да измерват непрекъснато нивото на водата в язовира спрямо кота преливен ръб на преливника и да могат да подават информация за измереното ниво на ДАМТН и община Раковски.

Устройствата да бъдат разработени в два варианта:
–    За постоянен монтаж и възможност за преместване на друг язовир;
–    Да измерват водни нива в определен диапазон под и над Кота преливен ръб и/или да измерват водното ниво от Кота мъртъв обем до Кота най-високо водно ниво;
–    Устройствата да бъдат в максимална степен осигурени срещу кражба и увреждане;
–    Да бъде посочена тяхната стойност, включително доставка и монтаж.

Share this post