Експерти от ДАМТН обмениха добри практики с колеги от Словения, Полша, Малта и Австрия

Експерти на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор имаха възможност да споделят опит, умения и добри практики с колеги от Словения, Полша, Малта и Австрия. Това стана факт благодарение на „Обмен на служители 2017” по програмата „Потребители“ на Европейската комисия. В обменът на знания между служители от националните контролни органи участваха пет държавни институции от страните членки на ЕС – България, Словакия, Полша, Малта и Австрия с прякото и активно участие на 31 души.

Осем представители на Главна дирекция „Надзор на пазара“ взеха пряко участие по програмата, в съответствие със заложени цели и дейности на звеното, включени в общия план на агенцията за 2017 г. Експертите от ДАМТН имаха възможност да споделят опит, умения и добри практики с колегите си от „Орган за защита на конкуренцията и потребители на Малта“ и „Надзор на пазара“, Австрия. ГД „Надзор на пазара“ предостави информация за своята работа, на общата страница на Програмата, с определяне на областите, в които служителите работят и възможност за приемане на експертни от контролни органи на страни-членки на Европейския съюз.

За обмен на добри практики в България бяха подадени кандидатури от Полша, Словения и Малта. Те бяха одобрени и през месец септември 2017 г. четирима души от Словения и трима от Полша посетиха регионалния отдел за североизточна България, със седалище във Варна. Заедно с експерти и инспектори от страната, полските и словенски колеги се запознаха с дейностите по контрол на пазара, сътрудничеството и партньорството с Агенция „Митници“, Комисия за защита на потребителите, нотифицирани лаборатории, с организацията на административните процедури на ГД „Надзор на пазара“. Предстои посещение на служители от „Орган за защита на конкуренцията и потребители на Малта“ през третата седмица на януари 2018 в София.

Програмата „Потребители“ на Европейската комисия за изпълнение през програмния период от 2014 до 2020 е насочена към ефективно и ефикасно подпомагане на потребителите през целия им живот, чрез:

  • гарантиране безопасността на предоставените им продукти и услуги, посредством информирането и ограмотяването им;
  • засилване на правата им и осигуряване на достъп до правосъдие и правни средства за защита;
  • обезпечаване на прилагането на законодателството за защита на потребителите.

Споделянето на най-добрите практики и знания между експертите от националните контролни органи е регламентирана в едногодишните програмни дейности „Обмен на служители”, която се администрира от Изпълнителната агенция „Потребители, здраве, селско стопанство и храни” /CHAFEA/ на Европейската комисия.

Предвиденият период за участие на експерти в „Обмен на служители 2017” е 15 март 2017 г. до 30 януари 2018 г.

Share this post