ДАМТН ли изготвя финансовите стойности за ремонт на даден водоем след направена констатация?

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор не разполага с правомощията да изготвя финансови стойности за ремонтна дейност. Тя изпълнява контролни функции по надзора на язовирните стени и съоръженията към тях, като издава предписания за констатирани неизправности на водоемите.