Къде мога да открия информация за оправомощените лица за проверка на средства за измерване?

Списък на лицата, оправомощени за проверка на средствата за измерване съгласно Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол можете да намерите на интернет страницата на ДАМТН – www.damtn.government.bg, в рубрика „Регистри”.