Къде може да намерим информация за лица, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност и лица, осъществяващи технически надзор на съоръжения с повишена опасност?

Информация за лицата, извършващи дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО и лицата, осъществяващи технически надзор на СПО, може да намерите и да се запознаете от регистрите, който са публикувани на сайта на ДАМТН www.damtn.government.bg, в раздел „Регистри“.