Как се осъществява достъпа до информационна система за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, предоставена от ДАМТН?

Публичния достъпа до информационна система се осигурява през интернет страницата на ДАМТН – http://dams.damtn.government.bg/.