Какви данни се въвеждат в информационна система за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, предоставена от ДАМТН?

На въвеждане в информационната система подлежат данните предвидени в Раздел I „Подлежащи на въвеждане данни за язовирните стени и съоръженията към тях“, Глава II „Въвеждане на данни в информационната система“ на НАРЕДБА № РД-04-02 ОТ 25 ноември 2016 г. за условията и реда за използването на информационна система за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, предоставена от ДАМТН. В информационната система не се въвеждат данни, които представляват класифицирана информация.