Кой трябва да осигури СИМ картата за аварийно алармено устройство за двустранна разговорна връзка, монтирано в кабината на асансьора? Лицето, което поддържа асансьора или неговите ползватели?

Изборът и осигуряването на СИМ картата към аварийно алармено устройство за двустранна разговорна връзка е част от задълженията на ползвателите на асансьора, а монтирането и поддържането на устройството се извършва от поддържащото асансьора лице и е необходима част от цялостното обслужване на съоръжението. Устройството спомага за по-бързото и ефикасно реагиране на асансьорните монтьори при аварийна ситуация, което в не малък брой случаи би могло да доведе до предотвратяването на сериозни инциденти.