Кой въвежда данни в информационна система за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, предоставена от ДАМТН?

В резултат на реинженеринг на информационна система за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, първоначално в система се предоставя достъп на собственика на язовирната стена и съоръженията към нея. След предоставянето на достъпа на собственика, влизане в системния профил и задължително попълване на всички данни в системата, собственикът може да даде право на оператора да въвежда данни и съответно да не въвежда данни, чрез полето „Право на въвеждане/редактиране на данни язовири“.