Нужна ли е декларация за съответствие за електрическа пръскачка за гръб с акумулатор, за пръскане на градина и лозе?

За електрическите пръскачки с акумулатор са приложими част от Наредбите, приети на основание чл.7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Тъй като продуктът е от две части: зарядно устройство и пръскачка на понижено постоянно напрежение (най-често 12 волта), то по задължение производителят трябва да е определил всички съответни приложими европейски директиви. Той оценява и удостоверява съответствие на продукта, създава техническо досие и Декларацията за съответствие.
Пуснатите на пазара на Р България продукти трябва да се придружават от инструкция/указания за употреба на български език, като за електрическите съоръжения няма изискване да са придружени от Декларацията за съответствие, която да е на разположение на потребителя.