От кога на ДАМТН отговаря за надзора на язовирните стени и съоръженията към тях?

Считано от 1 януари 2016 г., със създаването на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, бяха вмени контролни функции на агенцията по отношение на изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната експлоатация на водните съоръжения.