ГД ИДТН продължава регулярните проверки на асансьори в цялата страна

Инспектори на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” (ГДИДТН) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) извършиха проверка за техническата безопасност на 144 асансьори монтирани в жилищни сгради на територията на гр. Габрово, гр. Севлиево, гр. Исперих, гр. Разград и гр. Бяла.
Проверените съоръжения са както следва:
– на територията на гр. Габрово проверени – 46 бр. асансьори;
– на територията на гр. Севлиево проверени – 20 бр. асансьори;
– на територията на гр. Исперих проверени – 18 бр. асансьори;
– на територията на гр. Разград проверени – 39 бр. асансьори;
– на територията на гр. Бяла проверени – 21 бр. асансьори;
При проверките е констатирано, че 143 бр. асансьори се експлоатират с валиден периодичен технически преглед. Поддържането, ремонтирането и преустройството на съоръженията се извършва съгласно писмени договори сключени между ползвателите и лица получили удостоверение за поддръжка, ремонт и преустройство на асансьори, съгласно чл. 36 , ал. 1 от ЗТИП и вписани в регистъра на ДАМТН.
143 бр. асансьори са с монтирани устройства за двустранна разговорна връзка, от които 137 бр. функционират правилно. Шест от асансьорите по време на проверката не са били в експлоатация, същите са били са спрени от лицата осъществяващи поддържането им.
При проверките е установено, че един асансьор на територията на гр. Исперих се експлоатира, без да има сключен писмен договор между ползвателите и лице, което да осъществява неговата поддръжка и без на същият да е извършен технически преглед съгласно изискванията на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзорна асансьори. Съоръжението е спряно от експлоатация.
Не са констатирани други неизправности и несъответствия.
ГДИДТН към ДАМТН ще продължи да осъществява проверки на асансьори монтирани в жилищни сгради и в други градове на страната, с цел увеличаване на контролът върху поддържащите и надзорните фирми, за да се гарантира безопасността на хората.

 

 

 

Share this post