Ген. Кирил Войнов: От началото на 2018 г. ДАМТН е извършила над 560 проверки на язовири на територията на Югозападна България

От началото на 2018 г. инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) са извършили над 560 проверки на язовири на територията на Югозападна България. Това съобщи временно изпълняващият длъжността председател на агенцията ген. Кирил Войнов по време на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, който се проведе в Сандански. Той подчерта, че преобладаващият брой предписания, които комисията е давала през тази година са по техническата документация на водните обекти.

По време на заседанието и.д. председателят изнесе и презентация на тема „Комплексно управление на язовири – публична и частна държавна собственост“. Основен акцент на представянето на ДАМТН бе върху държавната политика, свързана с контрола върху техническото състояние и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях се осъществява, която агенцията осъществява. Дискутирано беше още и собствеността на язовирите, новосъздаващото се държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, задълженията на собствениците на водоемите, както и процедурата по издаване на Разрешение за извеждане от експлоатация или ликвидация на язовири и съоръженията към тях.

В работно заседание участие взеха и главният секретар на агенцията Николай Николов, представители на МОСВ, МЗХГ, Басейнова дирекция Западнобеломорски район, Държавна агенция „Електронно управление“ , Агенция „Пътна инфраструктура“ и др.

Share this post