Ген. Кирил Войнов поздрави участниците в Работна група 5 „Метрологичен надзор“ на WELMEC/ADCO Група средства за измерване и везни с неавтоматично действие

И.д. председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) Кирил Войнов поздрави участниците в Работна група 5 „Метрологичен надзор“ на WELMEC/ADCO Група средства за измерване и везни с неавтоматично действие. Домакин на работната среща, която се проведе от 17 до 19 октомври 2018 г. в гр. София, е ДАМТН и в нея участие взеха представители на надзорни органи в областта на средствата за измерване от над 20 държави членки на Европейския съюз.

„ДАМТН е надзорен орган с над 100 годишна история и метрологията е неизменна част от нейната дейност, която има дългогодишни традиции у нас, които продължават да се спазват и до днес“, заяви ген. Войнов. Той подчерта, че една от най-значимите дейности на ДАМТН е в областта на метрологичния надзор. „Споделянето на добри практики и опит с различните европейски органи е ключово за нашата работа. По този начин ние спомагаме за обединяването на общите усилия да направим нашия дом по-сигурен и безопасен за всеки един европейски гражданин. Всички ние работим за недопускане на неточни измервания във всеки един сектор, като се стремим да осигурим защита на потребителите и благоприятна среда за бизнеса“, допълни още председателят на ДАМТН.

Share this post