Ген. Кирил Войнов участва в отбелязването на 80 годишнината от създаването на Висшето строително училище „Любен Каравелов”

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) ще продължи да насърчава всички инициативи на висшите училища за преодоляването на недостига на кадри в различните сектори, за които отговаря агенцията. Това заяви и.д. председателят на ДАМТН ген. Кирил Войнов отбелязването на 80 годишнина от създаването на Висшето строително училище „Любен Каравелов”.

„Бих искал да поздравя ректора на ВСУ проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов и целия академичен състав за полаганите последователните усилия и професионален подход за привличане на все по-голям интерес към предлаганите инженерни специалности в учебното заведение”, посочи ген. Войнов. Той допълни, че само с общи усилия ще бъде отчетено повишаване на квалификацията на младите хора, като по този начин ще се затвърди и имиджът на българските професионалисти в различните области.

Честванията по повод 80 годишнината на Висшето строително училище „Любен Каравелов“ продължават с 18-та международната научна конференция „Строителство и архитектура“, като по-късно през деня ще се състои и празничен концерт в зала „Концертна“ в Централен военен клуб-София.

Share this post