ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ПАЗАРА” проведе ИЗВЪНРЕДНА ПРОВЕРКА НА ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ – ФОНТАНИ ЗА ТОРТИ

Във Връзка с провеждането на абитуриентските балове и предстоящия празник на детето 1 юни на 22 и 26 май инспектори  от ГД „Надзор на пазара” извършиха извънредна проверка на най-често използваните пиротехнически изделия от категория 1 – фонтани за торти.

Безопасността на пиротехническите изделия, разпространявани на пазара е основна цел при проверката, проведена съвместно с Комисията за защита на потребителите.
Вниманието на инспекторите е насочено към инструкцията за безопасна употреба и наличието на задължителните маркировка за съответствие и специфични предупредителни текстове, свързани също с безопасната им употреба, и други несъответствия.

От проверените общо 24 бр. фонтани за торти са установени несъответствия при 22 от тях, като: с некоректни и непълни специфични предупредителни текстове на български език са 22 броя; без нанесена СЕ маркировка 19 продукта и без обявен производител и вносител 20 броя.

За констатираните несъответствия ще бъдат предприети законосъобразни действия, като за 19 продукта без СЕ маркировка ще бъдат издадени и заповеди за спиране на разпространението им при търговците.

Основни изводи:

– Голям е процентът на открити фонтани за торти без нанесена  маркировка за съответствие;
– При повечето продукти липсват инструкция за употреба на български език, както и задължителните предупредителни текстове за минимално безопасно отстояние, възрастово ограничение за продажба и предвидено място на използване.

Share this post